Förändring kräver MOD!

MOD är ett lokalt parti i Marks kommun. Vi anser att vår kommun har fantastisk potential och vi kommer att verka för att göra Mark till en trygg, pigg och attraktiv kommun för såväl befintliga som för nya invånare.

Vi säger ja till…

 • en värdig äldrevård där alla som behöver får plats.
 • en skola som präglas av omtanke, ordning och reda.
 • ett Skene lasarett som drivs av landstinget, men står fritt från SÄS i Borås.
 • en utbyggd och upprustad väg 156 till Göteborg.
 • ett aktivitetshus i Kinna centrum.
 • en barnomsorg som ger föräldrar större valfrihet.
 • fler lärlingsplatser och alternativa vägar till arbete.
 • en välkomnande attityd till företagande i Mark.
 • en färdtjänst som drivs inom kommunen.
 • initiativ som får Kulturskolan och Marks Gymnasieskola att växa.

Vi säger nej till…

 • ansvarslöst slöseri med skattepengar.
 • vindkraftsparker i Marks kommun.
 • en delning av Socialnämnden.

Vi vill gärna bli fler och välkomnar alla nya medlemmar. Vill du själv bidra till den lokala demokratin genom att engagera dig i den politiska debatten så tveka inte att kontakta oss.

Tycker du som vi att det är dags att ge Mark nytt liv?
Rösta på MOD!