Ett sätt att forma framtiden

Marks kommun har nyss tagit fram ”Samrådshandling översiktsplan” som efter yttranden från organisationer, företag och enskilda så småningom ska fastställas och ligga till grund för de närmaste 15-20 åren när det gäller bl a grunddragen i mark- och vattenanvändning, bebyggelse m m. Den officiella beskrivningen säger att den ska  ”bli ett viktigt strategiskt verktyg för hela kommunens utveckling. Den ska visa kommunens viljeinriktning och skapa tydliga spelregler för dem som bor, bygger, besöker och verkar i kommunen på olika sätt. Översiktsplanearbetet befinner sig nu i samrådsskedet. Alla som berörs och är intresserade är välkomna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan. Samråd om förslaget pågår 15 maj-15 september 2014.

Markborna har nu en utmärkt möjlighet att ta del av de funderingar som politiker/förvaltningar har för framtiden men som inte är demokratiskt förankrade om inte kommuninvånarna/skattebetalarna själva tar del i processen. Ta nu denna chans att påverka er egen verklighet och framtid genom att vara aktiva i detta samråd. Gå ihop inom byalag, pensionärsföreningar, organisationer, företag, familjer och enskilda, vänd och vrid på de olika frågorna och lämna era synpunkter inom den föreskrivna tiden. Upplev glädjen och tillfredsställelsen av att vara delaktiga i er egen miljö, så slipper ni om ett par år skriva anonyma elakheter om de politiker och tjänstemän som tagit fram underlaget till den nya planen.

En hel del information om planen finns på www.mark.se, men väldigt många människor läser hellre dokument i pappersform. Använd er medborgerliga rätt och hämta ut dokumentet ”Översiktsplan för Marks kommun”. Samrådshandlingen består av två delar, Del 1 – Strategier och avvägningar och Del 2 – Tematiska frågor. Fantasin om ”Läge för det goda livet” kräver att medborgarna är aktivt delaktiga för att forma verkligheten, om enbart politiker och förvaltningar ska sköta processen så kommer vi aldrig att leva så länge att vi får uppleva dess förverkligande. Det är väl använd tid att lägga ett antal timmar på detta istället för samma tid som läggs på ”facebookande”.

Något som berör många människor är så kallade lågstrålande områden och vindkraftområden. Årsverkningsgraden för vindkraftverk är t ex så låg att det värsta lyckoruset mattas och utbyggnaderna huvudsakligen sker genom tillverkarnas propaganda och orimliga subventioner med skattemedel. Googla på begreppet årsverkningsgrad för vindkraftverk, så ser man att enorma belopp bokstavligen blir ”borta med vinden”.

Jan-Ola Gustafsson
Lars-Åke Marmander
Marks Oberoende Demokrater

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *