Anförande i kommunpolitisk debatt maj 2015

Kommunpolitisk debatt

I en tid med växande problem på många håll i landet så måste vi politiker fokusera på att fatta sådana beslut som skapar gynnsamma villkor för våra kommunmedborgare, alltså de som med sina skattemedel bekostar våra kommunala tjänster och samhällsservice.  Vård, skola och omsorg är sådana uppgifter och dessa verksamheter är lagreglerade – alltså är vi tvingade att på bästa möjliga sätt tillhandahålla dessa.

I pressade budgetlägen har många kommuner tyvärr föredragit att ”hålla budget” och därför har de lagreglerade verksamheterna blivit lidande.

Vi måste tillsammans hjälpas åt så att Mark på bästa sätt kan fullgöra sina skyldigheter gentemot medborgarna och inte låta politisk prestige och ideologiska låsningar skapa hinder i denna process.

Skolan till exempel dras tyvärr med en del problem. Lärarnas arbetssituation är betungande och rektorer har en tendens att omsättas i oroande hög grad. Det ger anledning att fundera över hur våra chefsrekryteringar egentligen fungerar.

Eftersom vi politiker är ansvariga inför väljarna för kommunens skötsel så måste vi leva upp till det ansvaret. Därför bör även vi politiker ha en insyn i processerna och det finns skäl att överväga en återgång till det personalutskott som fanns för ett antal år sedan.

Vid ett antal presidiedagar har både politiker och förvaltningsledningar haft möjligheter att få en djupare kunskap om flera av kommunens verksamheter och kunnat konstatera att det finns mycket att vara stolt över i Mark  Vi har många engagerade medarbetare som gör ett gott arbete. Dock är sjuktalet bland personalen tämligen högt, och vi måste ta reda på varför och hur man i så fall ska  kunna förbättra situationen. Detta är en uppgift för cheferna på olika nivåer.

Engagerad och bekräftad personal mår bra och har hög närvaro.

Vi har sett att ökat samarbete inom och mellan förvaltningarna med Marks bästa för ögonen redan har gett resultat och hoppas att denna trend kommer att fortsätta. Det kommer att förhoppningsvis bidra till att Mark framöver kommer att kunna attrahera nya inflyttare som bidrar till en fortsatt gynnsam utveckling. Ett sätt att attrahera människor att flytta till Mark är bl.a. kunna erbjuda bra bostäder, bra vägar, goda kommunikationer och ett rikt kulturutbud samt ge goda förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen. Detta sammantaget ger förutsättningar för god tillväxt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *