Mål- och resultatplan 2014-2017

Mål- och resultatplan 2014-2017
Nämnder och styrelsers ramar enligt MOD:s förslag:

Budget Budget Planeringsram Planeringsram
2014 2015 2016 2017
Fullmäktige 5,0 5,0 5,0 5,0
Kommunstyrelsen 106,9 107,9 107,2 108,2
Barn-och utbildningsnämnden 737,0 763,2 788,6 790,6
Kultur och Fritid 69,9 70,8 71,5 72,2
Miljönämnden 7,3 7,2 7,3 7,4
Plan- o Byggnadsnämnden 9,4 9,5 9,6 9,7
Samrehabsnämnden 24,9 25,1 25,3 25,6
Socialnämnden 687,0 710,0 741,0 776,0
Teknik o Servicenämnden 45,0 48,0 48,4 49,9
Valnämnden 2,0  0,1  0,1  0,1
Överförmyndarnämnden 2,2 2,3 2,3 2,3
Summa kostnader: 1696,6 1749,1 1806,3 1847,0
Övr. gem.verksamheter 38,1  38,2 41,2 43,5
Återföring av kap.kostnader -83,2 -89,0   -92,9 -94,9
Disposition av tidigare överskott 2,9 3,1 3,1 3,1
Kommunstyrelsens reserver 4,2 6,0 6,0 6,0
Summa gemensamma: -38,0   -41,7  -42,6  -42,3
Summa: 1658,6 1707,4 1763,7 1804,7
Avskivningar 59,0  62,0 64,0 66,0
Kostnader efter avskrivn: 1717,6 1769,4 1827,7 1870,7
Intäkter:  -1719,2 -1782,0 -1842,6 -1905,7
ÖVERSKOTT: -1,6 -12,6  -14,9  -35,0
Totalt överskott 2014 – 2017:  -64,1

 

(2013-11-22)      

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *