Kämpa för ett bättre Mark med oss.

Ta chansen att bli med i ett parti som arbetar för Markbornas bästa.
MOD i Mark arbetar aktivt på flera områden för att någorlunda kunna leva upp till devisen ”läge för det goda livet”, som av många betraktas som ett dåligt skämt med utgångspunkt från vad de s k etablerade partierna åstadkommit eller underlåtit att göra.
  • MOD försöker påverka politiker på viktiga poster att arbeta för ett fungerande Skene lasarett. Det är beklämmande att konstatera att våra kommunråd inte lägger två strån i kors för att påverka sina partikamrater i landstinget. Vanstyret inom regionen bevisas tydligt genom den satsning som förs på ombyggnaden av lasarettet med 130-150 miljoner kronor samtidigt som nedskärningar görs i vård och personal. Den bild som Peter Rosholm (ordf i SÄS) målade upp inför ombyggnaden har kommit helt på skam. Vi fodrar att Skene lasarett får en egen styrelse fri från Borås lasarett. Tidigare erfarenheter har lärt oss att detta fungerar.
  • MOD vill verka för att det nya systemet med beställning av färdtjänst för sjuka och åldringar återförs till lokal service och inte som nu från Moldavien.
  • MOD har genom aktive protester fått politiker och tjänstemän att inse att den undermåliga utredningen om skolorna hör hemma i papperskorgen.
  • MOD har aktivt medverkat för att exempelvis Karstorp förskola ska få leva vidare.
  • MOD har krävt att trygghetslarmen för de äldre skall vara kostnadsfria. Med det har vi velat bidra till att ge de gamla ett värdigt liv. Tyvärr ville alliansparierna och MBP annorlunda. Speciellt anmärkningsvärt var FP:s ställningstagande i KF, eftersom man i valet 2010 i sitt program krävde fria trygghetslarm.
  • MOD har också försökt påverka bl a socialnämnden i frågor om de omhändertagna barnen, om nedlänning av Malmsäter mm.

Ovanstående är bara ett litet axplock från vår korta tid i kommunalpolitiken men vi lovar att arbeta vidare.

För att förstätta arbeta för ett bättre Mark önskar vi bli ännu fler, bilda en stark stomme som ännu aktivare kan arbeta för allas bästa. Att det finns mycket att göra framgår inte minsta av det som ovan påpekats. Vi kan inte nöja oss med de politker som företräder de gamla etablerade partierna. Vi behöver nya fristka krafter som är beredda att ta över efter valet 2014. Det krävs att Ni som inte är nöjda med det tillstånd som råder, aktiverar Er och ansluter Er till MOD:s arbete med att förbättra Marks Kommun och återskapa dess goda rykte som blivit rejält skamfilat.

(2013-12-16)     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *