Om MOD

MOD är ett lokalt parti i Marks kommun. Vi värnar om individen och står fria från riksdagspartierna. Vi kraftsamlar på frågor som berör det dagliga livet för Markborna och ett ansvarsfullt hanterande av deras skattepengar. Med minskade skatteintäkter är det viktigt att prioritera kommunal kärnverksamhet, alltså de lagreglerade kommunala skyldigheterna gentemot medborgarna.

Vi lockar inte med löften som kan bli svåra att genomföra – ekonomin avgör alltid vad som är möjligt att göra och dessa förutsättningar förändras hela tiden.

Vi vill kraftfullt medverka till att olika ärenden behandlas allsidigt, noggrant och med öppenhet. Kommunala beslut får aldrig vara självändamål utan ska alltid syfta till att underlätta medborgarnas tillvaro.